Úvod &gt: Produkty &gt: Speciální systémy

Speciální systémy

Speciální systémy jsou systémy venkovní ochrany, které slouží ke specifické detekci nebo ochraně. Jedná se například o produkty pro předmětovou ochranu nebo produkty pro ochranu produktovodů.

  • Předmětová ochrana – slouží pro ochranu předmětů ve venkovním prostředí. Jedná se většinou o ochranu vozidel, fotovoltaických panelů a jiných volně stojících předmětů.
  • Ochrana produktovodů – ve venkovním prostředí se setkáváme i s požadavky na zabezpečení důležitých produktovodů. Mohou to být potrubí přepravující různé tekutiny nebo kabelové lávky s datovou infrastrukturou, kde je požadována detekce při pokusu o poškození nebo zneužití.
  • Prostředí s nebezpečím výbuchu – produkty určené pro ochranu perimetru v těchto prostorech jsou certifikovány dle certifikátu ATEX. Návrh perimetrického zabezpečení zde musí být řešen dle daných norem.
  • Obvodová / plášťová ochrana – ochrana obvodových zdí a stěn budov

Ukázka ochrany produktovodů

 
 
Mapa webuO webu | Tisknout stránku  | 
|
Vyrobila: Omega Design