Úvod &gt: Produkty &gt: Plotové systémy

Plotové systémy

Plotové systémy jsou detekční systémy, které detekují přelezení nebo prostříhání různých typů plotů a tvoří tak detekci na mechanické zábranné bariéře. Výhodou těchto systémů je nenáročnost na prostor. Systémy se dělí na různé typy dle způsobu detekce a vyhodnocení.

Z hlediska vyhodnocení se jedná o úsekové plotové systémy, kdy je informace o narušení vyhodnocena v úseku a adresné, kdy systém předává informaci o narušení s přesným místem dle rozlišovacích parametrů plotového systému.

  • Úsekové plotové systémy – jedná se o plotové systémy, kdy vyhodnocovací jednotka je vybavena nejčastěji dvěma úseky, vyhodnocení probíhá vždy na celou délku jednoho úseku, bez možnosti přesnější identifikace místa narušení.
  • Adresné plotové systémy – plotový systém, kdy jednotka disponuje několika kanály, které adresně vyhodnocují detekční senzory na plotě. U těchto systémů je možná přesná identifikace místa narušení, s možností individuálního nastavení citlivosti senzorů.

Plotový systém Sioux

 
 
Mapa webuO webu | Tisknout stránku  | 
|
Vyrobila: Omega Design