Úvod &gt: Produkty &gt: MW – mikrovlnné systémy

Mikrovlnné (MW) systémy

Mikrovlnné systémy můžeme rozdělit na dvě základní skupiny:

  • bariéry – přijímač a vysílač, detekce probíhá v prostoru vymezeném těmito prvky
  • detektory – detekce probíhá od detektoru do definované vzdálenosti

Mikrovlnné bariéry jsou v obvodové ochraně jednou z nejspolehlivějších technologií. Tato technologie pracuje na principu elektromagnetického vlnění vyzařovaného mezi vysílačem a přijímačem. Vlnění je vyzařováno ve tvaru elipsoidu (doutníku), jeho tvar a velikost je definován typem antény a vzdáleností mezi vysílačem a přijímačem. To znamená, že detekce probíhá v prostoru a bariéra dokáže zjistit velikost objektu, který narušil detekční pole. Mikrovlnné bariéry pracují v pásmu 300 MHz až 300 GHz s vlnovými délkami od 1 m do 1 mm, proto jsou velice odolné změnám počasí, zejména hustému sněžení, dešti a mlze.

Mikrovlnné bariéry potřebují pro správnou a stabilní funkci prostor (koridor vymezen pro střežení), s jak velký koridorem je vhodné počítat, se můžete velice snadno přesvědčit pomocí programu Cias Volumeter, který si můžete zdarma stáhnout.

  • Analogové MW systémy – jsou základním typem mikrovlnných bariér. Jejich vyhodnocení spočívá pouze v porovnání dvou parametrů (doby trvání a úrovně narušení). Výsledné nastavení bývá tedy kompromisem mezi stabilitou a bezpečností.
  • Digitální MW systémy – jsou pomyslnou střední třídou v mikrovlnných bariérách. Na rozdíl od analogových bariér bývají vybaveny sběrnicí pro vzdálené nastavení, pamětí historie pro přesnou zpětnou identifikaci narušení a předdefinovanými úrovněmi pro konkrétní typ detekce.
  • Digitální MW systémy s analýzou – kombinují vlastnosti digitálních bariér s integrovanou analýzou, která porovnává uložené vzorky průběhů při detekci různý předmětů a změn s aktuálním průběhem narušení.  
  • Detektory MW systémů – prvky, které na rozdíl od bariér detekují a vyhodnocují z jednoho místa, nejsou tedy ve složení vysílač TX a přijímač RX, ale pouze detektor, který zastává obě funkce. Klasické mikrovlnné detektory pracují na Dopplerově principu a jsou často používány jako duální, společně s PIR detektory. Jejich pracovní frekvence v ČR je 9.9 GHz.
  • Mobilní MW systémy –využívají výhod a vlastností digitálních mikrovlnných bariér s analýzou a zároveň i své mobility, tedy nezávislosti na kabeláži. Systémy jsou přenosné a využívají se zejména pro krátkodobé střežení.  

Mikrovlnné bariéry patří mezi nejspolehlivější technologie perimetrické ochrany

 
 
Mapa webuO webu | Tisknout stránku  | 
|
Vyrobila: Omega Design