Úvod &gt: Produkty &gt: IR – infračervené bariéry

Infračervené (IR) bariéry (závory)

Infračervené závory jsou v obvodové ochraně používány v místech s úzkými koridory nebo na stěnách budov. Tato technologie pracuje na principu elektromagnetického vlnění vyzařovaného mezi vysílačem a přijímačem. Vlnění je vyzařováno z vysílače ve tvaru kuželovitého paprsku s úhlem rozevření 2° a na straně přijímače je signál přijímán a vyhodnocován.

Vyhodnocovací jednotka porovnává úroveň a dobu přerušení paprsku i jejich počet a na základě nastavených parametrů aktivuje poplachové relé. IR závory pracují ve frekvenčním pásmu od 300 GHz až 300 THz, s vlnovými délkami okolo 950 nm, z čehož vyplývá, že detekční vzdálenost je závislá na změně povětrnostních podmínek.

  • Modulové IR bariéry – Modulové IR bariéry (závory) jsou základními prvky v kategorii IR střežení (TX+RX). Jedná se o „moduly“, které se skládají z jedné vyhodnocovací jednotky a nejčastěji jednoho nebo dvou duálních paprsků.
  • Sloupové IR bariéry – Sloupové IR bariéry (závory) jsou vyšší řadou zabezpečení v IR technologiích. Základním prvkem jsou modulové bariéry instalované ve sloupu. Druhou sofistikovanější variantou jsou sloupy s inteligentní jednotkou, která umožňuje připojení více paprsků a nastavení logiky vyhodnocení.
  • Lištové IR bariéry – Lištové IR bariéry (závory) jsou většinou více paprskové a jejich název je odvozen od jejich tvaru. Jsou úzké bariéry podobné lištám, používají se zejména pro ochranu fasád, oken, teras a balkónů.
  • Sběrnicové IR bariéry – Sběrnicové IR bariéry jsou sloupové nebo lištové bariéry, kde je vyhodnocovací jednotka vybavena sběrnicí nebo jiným komunikačním rozhraním pro vyhodnocování a dálkovou správu těchto bariér.
  • Bezdrátové IR bariéry – Bezdrátové IR bariéry jsou bariéry (závory), které jsou nezávislé na kabeláži. Existují dvě základní varianty. První varianta využívá lokálního napájení a bezdrátově přenáší informace. Druhá varianta je kompletně bezdrátová a to tak, že napájecí napětí je řešeno bateriemi, které jsou dobíjeny solárním panelem, a poplachová informace je přenášena bezdrátovou komunikací.

Ukázka infračervené bariéry

 
 
Mapa webuO webu | Tisknout stránku  | 
|
Vyrobila: Omega Design