Úvod &gt: Produkty &gt: Detektory

Detektory

Detektory, na rozdíl od bariér nebo závor, detekují z jednoho místa. Nepotřebují tedy druhou protistranu (TX a RX). Díky tomu se snáze instalují a není nutné řešit složitou kabeláž a instalaci sloupků.

Bariéry svou podstatou přesně vymezují detekovaný úsek. U detektorů je to technologicky náročné. Detektory typu PIR detekují v orientační vzdálenosti dané typem čočky, mikrovlnné detektory založené na Dopplerově principu již dokáží nastavit detekční dosah s přesností na 1 metr, u laserových detektorů je možné vymezit detekovaný prostor velice přesně.

  • PIR - pasivní infra detektory – PIR detektory pracují na principu detekce pohybu a změny teploty na sledovaném pozadí.
  • MW - mikrovlnné detektory – Mikrovlnné detektory pracují na principu detekce odraženého mikrovlnného signálu (Doppler radar).
  • Duální PIR+MW detektory – Duální detektory jsou osazeny dvěma technologiemi. Nejčastěji PIR a MW. Využívají pak jejich výhod ve společné detekci, čímž zvyšují stabilitu detektoru.
  • Laserové detektory – Laserové detektory pracují na principu vysílání pulzního rozmítaného paprsku a porovnání změn v jeho odrazu vůči naskenovaným výchozím hodnotám.

Ukázka instalace detektoru Guard

 
 
Mapa webuO webu | Tisknout stránku  | 
|
Vyrobila: Omega Design